Chính sách bảo mật Sài Gòn Camping

Tại Sài Gòn Camping, chúng tôi cam kết bảo vệ và giữ gìn quyền riêng tư của khách truy cập khi truy cập trang web của chúng tôi hoặc liên lạc điện tử với chúng tôi. Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi đã được cung cấp và phê duyệt bởi các luật sư trực tuyến tại thueleucamtrai.vn

Chính sách quyền riêng tư này có phần giải thích về những gì xảy ra với dữ liệu cá nhân mà bạn chọn cung cấp cho chúng tôi hoặc dữ liệu chúng tôi thu thập từ bạn khi bạn truy cập trang web này. Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi phải được đọc cùng với các điều khoản sử dụng trang web của chúng tôi.

Chúng tôi thỉnh thoảng cập nhật Chính sách này, vì vậy thỉnh thoảng vui lòng quay lại và xem lại Chính sách này.

Thông tin chúng tôi thu thập

Khi điều hành và vận hành trang web này, chúng tôi có thể thu thập và xử lý một số dữ liệu và thông tin nhất định liên quan đến bạn và việc bạn sử dụng trang web này. Dữ liệu và thông tin này được trình bày chi tiết dưới đây:

Tôi. Chi tiết về các lượt truy cập vào trang web của chúng tôi cũng như các trang và tài nguyên được truy cập, bao gồm nhưng không giới hạn ở dữ liệu lưu lượng truy cập, dữ liệu vị trí và dữ liệu liên lạc khác có thể giúp chúng tôi hiểu cách khách truy cập sử dụng trang web này.

ii. Thông tin mà khách truy cập cung cấp cho chúng tôi khi điền vào các biểu mẫu trên trang web của chúng tôi, chẳng hạn như khi khách truy cập đăng ký thông tin hoặc đặt hàng.

iii. Thông tin được cung cấp cho chúng tôi khi khách truy cập liên lạc với chúng tôi bằng phương tiện điện tử vì bất kỳ lý do gì.

Sử dụng Cookie

Cookie đôi khi được sử dụng để cải thiện trải nghiệm trang web của khách truy cập vào một trang web. Đôi khi chúng tôi có thể sử dụng cookie trên trang web này để ghi lại thông tin thống kê tổng hợp về khách truy cập vào trang web của chúng tôi và cách sử dụng mà khách truy cập thực hiện đối với trang web. Khi thu thập, thông tin này được chúng tôi sử dụng để cải thiện trang web của mình và nâng cao hơn nữa trải nghiệm của khách truy cập và có thể được chia sẻ với các nhà quảng cáo. Xin lưu ý rằng không có thông tin nhận dạng cá nhân nào được ghi lại.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie để thu thập thông tin về việc sử dụng Internet chung của bạn nhằm hỗ trợ thêm cho chúng tôi trong việc phát triển hoặc trang web. Khi được sử dụng, những cookie này sẽ tự động được tải xuống máy tính của bạn. Tệp cookie này được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Cookie chứa thông tin được chuyển vào ổ cứng máy tính của bạn, sau đó được lưu trữ ở đó và chuyển cho chúng tôi khi thích hợp để giúp chúng tôi cải thiện trang web và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn.

Tất cả các máy tính đều có khả năng từ chối cookie. Bạn có thể dễ dàng từ chối hoặc xóa cookie khỏi máy tính của mình bằng cách sử dụng cài đặt trong phần Tùy chọn Internet trong bảng điều khiển máy tính của bạn.

Sử dụng thông tin của bạn

Thông tin chúng tôi thu thập được sử dụng cho mục đích riêng của chúng tôi trong việc phát triển trang web của chúng tôi và đôi khi cũng được các nhà quảng cáo trên trang web này sử dụng. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cho các mục đích sau:

Tôi. Để cung cấp cho bạn thông tin liên quan đến trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi mà bạn yêu cầu từ chúng tôi.

ii. Để cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm khác mà chúng tôi cảm thấy có thể bạn quan tâm.

iii. Để đáp ứng các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi với bạn.

iv. Để thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào đối với trang web của chúng tôi, bao gồm các cải tiến và thay đổi về dịch vụ hoặc sản phẩm có thể ảnh hưởng đến trang web của chúng tôi.

Nếu bạn là khách hàng hiện tại, chúng tôi có thể liên hệ với bạn để cung cấp thông tin về hàng hóa và dịch vụ tương tự như những sản phẩm và dịch vụ mà bạn đã bày tỏ sự quan tâm trước đây thông qua trang web của chúng tôi.

Cuối cùng, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu của bạn hoặc cho phép các bên thứ ba được lựa chọn cẩn thận sử dụng dữ liệu của bạn để bạn có thể được cung cấp thông tin về hàng hóa và dịch vụ không liên quan mà chúng tôi cho rằng có thể bạn quan tâm. Chúng tôi hoặc họ có thể liên hệ với bạn về những hàng hóa và dịch vụ này bằng bất kỳ phương pháp nào mà bạn đồng ý tại thời điểm thông tin của bạn được thu thập.

Nếu bạn là khách hàng mới, chúng tôi sẽ chỉ liên hệ với bạn hoặc cho phép các bên thứ ba liên hệ với bạn chỉ khi bạn đã đồng ý và chỉ bằng những phương tiện mà bạn đã đồng ý.

Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn cho bên thứ ba hoặc của chúng tôi thì bạn sẽ luôn có tùy chọn phản đối việc sử dụng đó.

Lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn

Thông tin mà chúng tôi thu thập đôi khi có thể được chuyển và lưu trữ bên ngoài Liên minh Châu Âu nhằm mục đích cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ của chúng tôi cho bạn. Bằng cách gửi dữ liệu cá nhân của mình, bạn đồng ý với việc chuyển giao, lưu trữ hoặc xử lý này. Chúng tôi sẽ luôn thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa hợp lý để đảm bảo dữ liệu của bạn được an toàn và được xử lý theo Chính sách quyền riêng tư này.

Dữ liệu được cung cấp cho chúng tôi được lưu trữ trên các máy chủ an toàn của chúng tôi. Thông tin chi tiết liên quan đến bất kỳ giao dịch nào được thực hiện trên trang web của chúng tôi sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn.

Việc truyền thông tin qua internet không hoàn toàn an toàn và do đó chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu được gửi cho chúng tôi bằng điện tử và do đó bạn hoàn toàn chịu rủi ro khi truyền dữ liệu đó.

Tiết lộ thông tin của bạn

Nếu có thể, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ thành viên nào trong nhóm của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba:

Tôi. Nơi chúng tôi bán bất kỳ hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh và/hoặc tài sản của mình cho bên thứ ba.

ii. Nơi chúng tôi được pháp luật yêu cầu phải tiết lộ thông tin của bạn.

iii. Để giúp giảm gian lận và giảm thiểu rủi ro tín dụng.

Liên kết của bên thứ ba

Bạn nhớ tìm liên kết đến các trang web của bên thứ ba trên trang web của chúng tôi. Những trang web này phải có chính sách bảo mật riêng mà bạn nên kiểm tra. Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với chính sách của họ vì chúng tôi không có quyền kiểm soát chúng.

Truy cập thông tin

Đạo luật bảo vệ dữ liệu năm 1998 trao cho tất cả các cá nhân quyền truy cập thông tin cá nhân được lưu giữ về họ. Bạn có thể yêu cầu một bản sao của bất kỳ thông tin nào chúng tôi có về bạn. Xin lưu ý rằng mọi yêu cầu về thông tin này có thể phải thanh toán £10 để trang trải chi phí hành chính của chúng tôi. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn thực hiện yêu cầu như vậy.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến Chính sách quyền riêng tư này thì vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ 

info.thueleucamtrai@gmail.com